Společnost pro rozvoj informační gramotnosti  
  Společnost pro rozvoj informační gramotnosti
 
| o společnosti | projekty | kontakty | english |
  PROJEKTY
 
 
 • INFOPOLIS - rámcový projekt občanského sdružení SPRIG, jehož cílem je aktivně zapojit veřejnost do debaty o rozvoji informační společnosti v České republice a dále, zejména podporou rozvoje informační gramotnosti, umožnit participaci občanů České republiky na rozvoji občanské společnosti v celoevropském měřítku.
   

 • Informační audit - nejvýznamnější aktivita sdružení SPRIG v oblasti analýzy informačních struktur organizací. Informační audit je komplexním produktem, který si klade za cíl optimalizovat informační zázemí firmy či instituce. Díky své modulární stavbě je využitelný také pro analýzu určité komponenty firemní komunikace jako internetové prezentace či firemní identity.
   

 • SNOP - v rámci projektu SNOP (Spolupráce – Neziskovost – Organizace – Partnerství) nabízí SPRIG konzultace všem typům neziskových organizací, zejména ohledně grantových možností a příležitostí. Kontaktujte nás pro bližší informace.
   

 • Koncepce IVIG - projekt je zaměřen na podporu rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách. Realizován Asociací knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a občanským sdružením SPRIG.
   

 • Odborný seminář IVIG 2003 - odborný seminář na téma informační výchova a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. Pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a občanským sdružením SPRIG.
   

 • Odborný seminář IVIG 2004 - na úspěch zahajovacího semináře v roce 2003 navázal druhý ročník odborného semináře na téma informační výchova a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí.
   

 • Odborný seminář IVIG 2005 - konání semináře IVIG se stává tradicí. V roce 2005 se koná již třetí ročník odborného semináře na téma informační výchova a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí.
   


 •  
  © 2000 - 2008 SPRIG